א . ניסוח העיקרון _התאוריה הקלאסית מספקת הסברים שתואמים היטב את המציאות של גופים שהם גדולים לעומת האטום . היא נכשלת בתיאור המציאות בתוך האטום . בתוך האטום מודל בוהר מספק הסברים שתואמים את המציאות . _* 1 ת \ _^ ל 3 / _^ 7 ח חא _^ ו \ ריח חח \ 2 ח _$ 3 הר ! 0 ח 2 _$ _^ 2 _^ 2 וזז 5 ל 5 י ח ח _> ך ^)\ סא _, _^ ו \ כ חה ^<\^ _לך / _^ ות . _^ _^ בוהר פרסם בשנת 1923 את העיקרון הבא : עקרון ההתאמה של בוהר ( _0 ק 16 תתק : ( 1 : 116 _001 ץ 68 ק 0 ת _( _16 ת _06 התוצאות של מודל האטום של בוהר מתלכדות , בקירוב טוב , עם התוצאות של הפיזיקה הקלאסית , בגבול שבו המספר הקוונטי ת גדול . למעשה עיקרון זה הובן כבר קודם לכן , לגבי הקשר בין המכניקה הניוטונית לבין תורת היחסות הפרטית . המכניקה המוטעית מתארת היטב את המציאות עבור גופים שמהירותם קטנה לעומת מהירות האור . תורת היחסות הפרטית מתארת היטב את המציאות כאשר מהירות הגופים קרובה למהירות האור . עקרון ההתאמה בהקשר זה אומר _שנוסחאות המכניקה הניוטונית ונוסחאות תורת היחסות הפרטית מתלכדות , בקירוב טוב , בתיאור המציאות של גופים שמהירותם קטנה לעומת מהירות האור . ב . ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך