שני הפיזיקאים ג '" מס פרנק ( _^ _, 1882 - 1964 _תג - נ ? . 1311168 ) וגוסטב הרץ ( 01181 _^ 96112 , 1887 - 1975 ) ערכו בשנת 1914 ( שנה לאחר שמהר פרסם את הנחותיו ) ניסוי מפורסם , שהצביע באופן ישיר על כך שרמות האנרגיה של אטום הן אכן בדידות . הניסוי עסק בהתנגשויות בין אלקטרונים שהואצו במתחים של כמה וולטים לבין אטומי גז כספית . מערכת הניסוי : הרכיבים העיקריים של מערכת הניסוי מוצגים באיור , 16 ואלו הם : שפופרת ובתוכה אדי כספית בלחץ נמוך , קתח ת להט , 0 סריג 0 וקולט אלקטרונים ( אמדה ) . / 1 מקור מתח , , \ / שהפוטנציאל הנמוך שלו חובר לקתודה , והגבוה לסריג . את המתח של מקור זה אפשר היה לשנות , ולמדוד את ערכו בעזרת מד - מתח . מתח זה נקרא " מתח מאיץ " . נסמנו בכתיב מקוצר דו ו מקור מתח , _¥ , שהפוטנציאל החיובי שלו חובר לסריג , והשלילי - לקולט האלקטרונים . מתח זה נקרא "מתח _^ מאט " . ערכו המוחלט נמוך , מסדר גודל של וולטים אחדים . נסמנו בכתיב מקוצר 0 , מקור מתח , \ י 1 ר המחובר לסליל שמחמם את הקתודה , כדי שזו תפלוט כתוצאה מכך אלקטרונים (? - מהמילה . ( _61 _ג 1 ת 6 ת _1 אמפרמטר שנועד למדוד את הזרם ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך