א . הטבלה המחזורית על סמך מודל האטום של בוהר , פיתחו בוהר ואנשי מדע אחרים , מודל של מערן האלקטרונים באטום , וממנו הסיקו על הפעילות הכימית של היסודות השונים . נתחיל מהגזים האצילים - הליום , ניאון , ארגון , קריפטון , קסמן ורדון . יסודות אלה כמעט ואינם יוצרים תרכובות כימיות . מכאן נבעה ההנחה שהאלקטחנים באטום מסודרים בקליפות . כל קליפה כזו יכולה להכיל מספר מרבי של אלקטרונים האופייני לה : הקליפה הראשונה יכולה להכיל לכל היותר שני אלקטרונים . השנייה - שמונה אלקטרונים , וכן השלישית . מספר האלקטרונים בכל קליפה חיצונית של כל יסוד קובע את התכונות הכימיות שלו . הקליפה החיצונית של גזים אצילים היא מלאה . למימן , אלקטרון אחד ( איור (; 14 להליום , שני אלקטרונים הממלאים את הקליפה הראשונה . לליתיום , שלושה אלקטרונים - שניים בקליפה הראשונה ואחד בקליפה השנייה ( איור . ( 14 לגז האציל ניאון , ( יסוד מספר , ( 10 שני אלקטרונים בקליפה הראשונה , ושמונה אלקטרונים ( המספר המרבי ) בקליפה השנייה . כל יסוד " רוצה " שיהיה לו מבנה של גז אציל , וכך יסודות שחסר להם אלקטרון בקליפה החיצונית , או כאלה שיש להם רק אלקטרון אח...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך