א . קווי פראונהופר בפרק א עמדנו על הופעת קווי פראונהופר בספקטרום השמש . כיום יודעים שיש מעל 1500 קווים כהים בספקטרום השמש ( פראונהופר זיהה כ - 700 קווים כהים ) . ציינו כי קירכהוף הניח שהם תוצאה של בליעת אור באורכי גל מסויימים , על ידי גזים שדרכם אור השמש עובר . על פי מודל האטום של בוהר , כאשר קרינה רציפה עוברת דרך גז , הקרינה בעלת אורכי גל מתאימים יכולה לעורר את האטומים , ובכך אכן להגרע מהאלומה הפוגעת בגז . היק _£ / / _£ _ _£ _4 יס / ר / _£ _^ י 0 ן ר / 2 ו _^ יסו _^ וול ' _" ג י _^ / _* _לך י _ע / > ר / ^; ? _2 כאשר ממקמים ספקטרומטר מעל האטמוספירה של כדור הארץ , ובודקים את אור השמש , מתקבל ספקטרום זהה לזה שמתקבל על פני הארץ . בדיוק אותם קווי בליעה . מכאן הסיקו שקווי פראונהופר נוצרים כתוצאה מבליעה של אור השמש באטמוספירת השמש , ולא באטמוספירת הארץ . ניסויים מראים כי קווי הבליעה המופיעים לאחר העברת אור לבן דרך גז אטומי נתרן למשל , מופיעים גם בספקטרום השמש . הדבר מעיד על קיומם של אטומי נתרן באטמוספירה הגזית של השמש : בתוך השמש ( _פוטוספירה ) נמצאים גזים בלחץ ובטמפרטורה גבוהים . בתנאים אלה...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך