מודל האטום של בוהר מסביר בצורה מושלמת את אורכי הגל של קווי ספקטרום הפליטה מאטומי גז מימן . התברר כי סדרת לימן ( ראה טבלה 1 בפרק א ) מתקבלת מהמעברים מכל אחת מרמות האנרגיה המעוררות לרמת היסוד ( איור . ( 13 סדרת בלמר מתקבלת מהמעברים לרמה = 2 ת . סדרת פשן - מעברים לרמה = 3 ת , וסדרת ברקט מעברים לרמה = 4 ת . באיור 13 י המעבר הימני בכל סדרה לעיל מתאים לקו הגבול של הסדרה , שאליו שואפים קוי הסדרה . נוסחת בלמו המורחבת ( נוסחה ( 3 ) בפרק א ) נסמכת כאמור על מידע אמפירי . נוכיח אותה על סמך מודל בוהר : נניח כי אטום מימן יורד מרמת אנרגיה ת לרמה וח _, כאשר > 1 וו - 11 בח > ח .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך