כפי שציינו כמה פעמים ( למשל בספר " מודלים של האור ") , אחד התפקידים של מודל הוא להסביר את העובדות הידועות . נעשה זאת בסעיף זה .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך