א . ספקטרום פליטה עתה נפנה להיבט המעשי של עירור אטומי . נתבונן בניסוי המתואר באיור , 7 הנערך בחדר מואפל . יוצרים התפרקות זוהרת בשפופרת שבה גז קלוש , למשל מימן חד - אטומי . אטומי המימן מעוררים , וכתוצאה מכך הם פולטים אור בצבע ורוד . חלק מהאור עובר דרך חריץ , כאלומה מקבילה . האלומה פוגעת במנסרת זכוכית , נשברת בה פעמיים , ומתרחשת נפיצה ( אפשר לגרום לנפיצה גם על ידי העברת האלומה דרך סריג העקיפה ) . מתוצאות הניסוי רואים כי האור הוורוד מתפצל לארבע אלומות אור מומכחמטיות בתחום האור הנראה - אחת אדומה , אחת כחולה , אחת בגוון כחול - סגול ואחת בצבע סגול . ארבע האלומות פוגעות במסך , ויוצרות עליו ארבעה קווי אור - ארבעה קווים ספקטרליים - ראה גם פרק א איור . 11 זהו ספקטרום פליטה ( בתחום הנראה ) של אטומי המימן . מאטומים מסוגים שונים במצב של גז מתקבלים בניסויים כאלה ספקטרה שונים ( ספקטרה - רבים של ספקטרום ) . השוני מתבטא במספר הקווים הספקטרליים ובאורכי הגל שלהם . לכל סוג של אטומים - הספקטרום האופייני לו , הנקבע על - פי מבנה רמות האנרגיה היהודי של סוג האטום . כיוון שמדובר באור הנפלט מן הגז , הספקטרום נקר...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך