ג . עירור אטום המימן ג : _י _5 ל - _£ _# _1 ר $$ 1 _יי ' ר _^ 10 / 0 ר / < 1 ס / ? כדי לעורר אטום מימן מרמת היסוד לרמה מסוימת , יש להעביר לו אנרגיה השווה בדיוק לפער בין רמת היסוד לבין רמה זו . למשל , לעורר אטום מימן מרמת היסוד ( = 1 ת ) , לרמה = 3 ם . יש להעביר לאטום אנרגיה בשיעור : ¥ 6 ¥ 6 ¥ - = ( - 1 . 51 ) - ( - 13 . 6 ) = 12 . 09 6 _^ נתוודע לשני מנגנונים שבאמצעותם אטום עשוי להיות מעורר מרמת היסוד לרמה מעוררת . . 1 עירור כתוצאה מהתנגשות עם חלקיק חומרי , למשל עם אטום אחר , או עם אלקטרון , אשר במהלכה מומרת חלק מן האנרגיה הקינטית של החלקיק הפוגע לאנרגיה פנימית של האטום , כלומר האטום מעורר לרמת אנרגיה גבוהה יותר . אטום שעורר , " יורד " תוך זמן קצר מאוד לרמת היסוד - ישירות ו ואז הוא פולט פוטון שהאנרגיה שלו שווה לאנרגיית העירור , או דרך רמות ביניים מעוררות , ואז הוא עשוי לפלוט כמה פוטונים ברדתו עד רמת היסוד , כך שסכום אנרגיות _הפוטונים שווה לאנרגיית העירור . לדוגמה , בהתפרקות חשמלית בגז קלוש , השדה החשמלי מאיץ אלקטרונים ויונים עד שהאנרגיות הקינטיות שלהם מגיעות לערכים המאפשרים לעורר אטומי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך