. 1 הצגת מודל האטום של בוהר 42 . 2 מסקנות הנובעות ממודל האטום של בוהר עבור אטום המימן 44 2 . 1 רדיוס המסלולים המותרים לאלקטרון באטום המימן 44 2 . 2 רמות האנתיה של אטום המימן 46 2 . 3 פליטה ובליעה של אנתיה על ידי אטומים מסוג כלשהו 53 . 3 הסבו עובדות ידועות בעזרת מודל האטום של בוהר 57 3 . 1 ספקטרום הפליטה של אטום המימן 57 3 . 2 ספקטרה בליעה של אור המגיע מהשמש ומכוכבים אחרים 58 3 . 3 הסבר עובדות בסיסיות אודות החומר 59 . 4 בוהו - האיש והמדען 61 . 5 ניסוי פתק - הרץ 62 5 . 1 ניסוי פרנק - הרץ 62 5 . 2 פרנק והרץ - האנשים והמדענים 65 . 6 אטומים דמויי מימן 66 . 7 עקרון ההתאמה של בוהר 66 . 8 נקודות תורפה במודל האטום של בוהר 68 שאלות , תרגילים ובעיות 69  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך