סעיף : 2 מודל האטום של תומסון . 1 אטום הליום , על פי המודל של תומסון , כולל שני אלקטרונים הנמצאים במנוחה בתוך כדור הכולל מטען חיובי של +. 26 בטא את המרחק , 0 של אלקטרון ממרכז האטום , באמצעות רדיוס האטום , . 11 . 20 על פי מודל תומסון , כאשר אלקטרון נע מתנגש באלקטרון של אטום המימן - האלקטרון של האטום מתנודד בתנועה הרמונית . הוכח כי תדירות התנודות של האלקטרון ניתנת על ידי : כאשר : - 6 מטען האלקטרון ת - 1 מסת האלקטרון £ - רדיוס האטום סעיף : 3 מודל האטום של רתרפורד . 3 בניסוי רתרפורד , חלק מחלקיקי 01 שפגעו ברדיד זהב דק פוזרו בזוויות גדולות . פיזור זה נגרם כי : ( 1 ) חלקיקי 01 שליליים נמשכו לגרעין חיובי של אטום זהב . ( 2 ) חלקיקי 01 שליליים נדחו על ידי גרעין שלילי של אטום זהב . ( 3 ) חלקיקי 01 חיוביים נמשכו לגרעין חיובי של אטום זהב . ( 4 ) חלקיקי 00 חיוביים נדחו על ידי גרעין חיובי של אטום זהב . . 4 באיזה משני המודלים של האטום - זה של תומסון או זה של רתרפורד , יכול לפעול על חלקיק 01 כוח דחייה גדול יותר ? נמק .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך