א . הצגת המודל 1 < _£ 1 ל \ 3 ו _4 ל / _* _£ / _2 סן ל , _^ ! 2 י ל \ _$ ^\ _7 ל / _15 י _2 ר / 0 { ( 2 י ף 1 # 01 לי רליל _£ ל / ? 2 הנחת היסוד היתה כי אופיו של כוח הדחייה שהמטען החיובי ( של אטום ) מפעיל על חלקיק ט הוא כפי שמוצו ; באיור . 6 לכוח אופי כזה אם המטען החיובי של האטום מפוזר בצורה אחידה בתחום האטום , כמתואר על ידי מודל תומסון . _רתרפורד מצא כי את הפיזור שנימדד על ידי מרסדן אפשר להסביר באמצעות מבנה אחר של האטום : אטום שבו רוב המסה מרוכזת בגרעין קטן - קוטרו קטן פי 10 בערך מקוטר האטום כולו , ובו מרוכז כל המטען החשמלי החיובי . בלשונו של רתרפורד : על פי חוק קולון , כוח הדחייה שגרעין מפעיל על חלקיק 01 נתון על ידי הקשר : _י _^ ( 4 ) כאשר : - מטען הגרעין ; _ף - מטען חלקיק ה - ; _01 ץ - המרחק בין הגרעין לחלקיק ה - . 00 _^ 2 לכן התיאור הגרפי של כוח הדחייה המופעל על חלקיק 01 על ידי גרעין קטן שמטענו חיובי הוא כדוגמת זה המוצג באיור . 9 כנחות שונים , שאופיים מוצגים בתרשימים 5 ו - , 9 גורמים לפיזור שונה של חלקיקים . באשר לאלקטרונים , רתרפורד הניח כי הם נעים סביב הגרעין , בדומה לכוכבי ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך