א . יציבות האטום : תומסון קבע את מיקום האלקטרונים בתוך המטען החיובי משיקולי יציבות חשמלית ; כל אלקטרון נמצא בנקודת שיווי - משקל , בה הכוח השקול הפועל עליו שווה לאפס . כוח שקול זה מתקבל מהכוחות המופעלים על ידי האלקטרונים האחרים והכוח המופעל על ידי המטען החיובי המפוזר . מבנים של סוגים אחדים של אטומים מוצגים באיור , 2 בו הצבע הירוק מייצג מטען חשמלי חיובי , והעיגולים האדומים מייצגים אלקטרונים . למשל , באטום עם שני אלקטרונים ( ראה איור , ( 3 על כל אלקטרון מופעל כוח דחייה על ידי האלקטרון האחר , וכוח _^ ¥ 2 הפועל לעבר מרכז האטום על ידי המטען החיובי התחום בכדור שרדיוסו שווה למרחק האלקטרון ממרכז האטום - הצבע הירוק החזק באיור . 2 בעזרת חוק גאוס אפשר להוכיח , כי הקליפה הכדורית החיצונית ( מסומנת באיור 3 בצבע ירוק חלש ) מפעילה על האלקטרון כוח שקול השווה לאפס . כלומר : אפשר להסביר באמצעות המודל של תומסון את יציבות האטום . ב . ניטרליות חשמלית של החומר : את העובדה שהחומר נטרלי מבחינה חשמלית אפשר להסביר בכך שכל אטום בנפרד הוא ניטרלי . ג . גם את זהירתו של גז מימן קלוש , כאשר עובר דרכו זרם חשמלי , אפשר ל...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך