בשנת 1898 הציע ג ' ג ' תומסון ( _מגלה האלקטרון ) מודל לאטום . מודל האטום של תומסון : א . האטום הוא כדור שבו מפוזר מטען חשמלי חיובי בצורה אחידה , ואלקטרונים שמטענם החשמלי הוא שלילי , משובצים בתוכו במנוחה . ב . המטען החשמלי השלילי של האלקטרונים שווה בגודלו למטען החשמלי החיובי . המודל מזכיר ( לחובבי עוגות ) עוגת צימוקים ( העוגה - המטען החיובי , הצימוקים - האלקטרונים ) . לכן הוא מכונה מודל " עוגת הצימוקים " ( ובאנגלית : 0 _^ 16 בת " 1111 _ז 031 _^ 6 ק " . ( ' 1116  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך