מדעני המאה התשע - עשרה אימצו את הרעיון שהיסודות הכימיים מורכבים מאטומים , אולם 7 א היה להם מושג איך בנויים האטומים . רם ] האלקטרון , וההכרה שכל אטום כולל אלקטרונים , סיפקו תובנה חשובה ראשונה על מבנה האטומים . לאלקטרונים יש מטען חשמלי שלילי , בעוד שהאטומים נטרליים מבחינה חשמלית . מכאן שלכל אטום חייב להיות מטען חשמלי חיובי , שינטרל את המטען השלילי של האלקטרונים . יתר על כן , היה ידוע כי האלקטרונים קלים אלפי מונים מאטים שלם . מכאן עולה כי רוב מסת האטום טעונה במטען חשמלי חיובי .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך