א . לוואזייה _לוואזייה ( , ^( 0101116 _1311 _? 6 ת 1016 13 _^ 01516 _^ , 1743 - 1794 היה אחד המייסדים של הכימיה המודרנית . הוא ערך תגובות כימיות רבות בתוך כלים סגורים , ובכל פעם שקל את החומרים לפני התגובה הכימית ולאחריה . הוא מצא כי מסת חומרים אינה משתנה כתוצאה מתגובה כימית ביניהם . זהו מקרה פרטי של חוק טבע כללי יותר - חוק שימור המסה , הקובע כי חומר אינו נוצר ואינו מושמד . ב . פווסט פרוסט ( , ( . 1086 _^ 1 ( ^? 01131 , 1754 - 1826 כימאי צרפתי , הראה בשנת 7991 כי יסודות מתחברים לתרכובות כימיות במנות מוגדרות . לדוגמה , גרם אחד של מימן מתחבר , בתהליך שריפה , תמיד עם שמונה גרמים של חמצן , וכתוצאה מכך נוצרים תשעה גרמים של תרכובת מימן - חמצן , שהיא כידוע מים . אם יוצרים תהליך שריפה בין שני גרם מימן לבין שמונה גרם חמצן - גם אז נוצרים תשעה גרם של מים , אך נישאר " עודף " של גרם אחד של מימן . ג . דלטון דלטון ( . , 17651011110314011 - 1844 ) הציע בשנת 1803 את מודל כדור הביליארד , שעל - פיו האטום הוא כדור מוצק קטן . הוא הגדיר '' יסוד '' כחומר המורכב מסוג אחד של אטומים . בנוסף לכך הוא קבע כי לאטום ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך