למתת שהחומר נראה רציף , העלו אנשים במהלך ההיסטוריה את הרעיון שיש לחומר מבנה מוגדר ברמה _המיקרוסקופית , שהוא מעבר לחושים שלנו . במאה החמישית לפני הספירה הציע הפילוסוף היווני דמוקריטוס ( £ . 6 ת 10 _^ 11115 ( 4936 . 0 . £ - 4336 . € ס ) את ' הרעיון שהחומר מורכב מיחידות זעירות , נצחיות ובלתי משתנות ומספרן אינסופי . הוא קרא להן אטומים ( ביוונית : א - טומוס - שאינו ניתן לחלוקה ) . על פי תורתו , העולם בחלקו הוא " ריק " ובחלקו " מלא " . המלא מיוצג על ידי האטומים הנמצאים בתנועה מתמדת בחלל הריק . _אריסטו ( £ . _^ 1 - 131016163 , 3846 . 0 . £ - 3226 . _0 ) מגדולי הפילוסופים של יוון הקדומה , התנגד חריפות לתורת האטומים של דמוקריטוס , בין היתר טען שאין ריק כי " הטבע אינו סובל ריק " .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך