. 1 ראשית הדבר 26 1 . 1 יוון הקדומה 26 1 . 2 לידתה של הכימיה המודרנית 26 . 2 מודל האטום של תומסון 28 2 . 1 הצגת מודל האטום של תומסון 28 2 . 2 הצלחות מודל תומסון 30 2 . 3 נקודות תורפה במודל תומסון 30 . 3 מודל האטום של רתרפורד 31 3 . 1 ניסויי פיזור שנועדו לבחון את מודל האטום של תומסון 31 3 . 2 מודל האטום של רתרפורד 34 שאלות , תרגילים ובעיות 40  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך