סעיף : 1 גילוי האלקטרון . 1 כאשר מפעילים מתח בין ההדקים של שפופרת התפרקות שבה כלוא גז בלחץ נמוך , נוצרות קרני קתודה . א . תאר את מנגנון היווצרות קרני הקתודר , אלו . ב . מדוע לא נוצרות קרני קתודה כאשר מרוקנים את השפופרת מהגז ? . 2 תלמיד ערך ניסוי עם שפופרת ריק שבה קתודת להט , אנודה ושני סלילים שבעזרתם אפשר ליצור שדה מגנטי אחיד בתוך השפופרת . התלמיד הפעיל את מתח החימום של הקתודה , ויצר מתח של 2 , 600 וולט בין האגודה לקתודה . לאחר שהאלקטחנים עברו את האנודה הם חדרו לאיחר השדה המגנטי , שעוצמתו . 6 = 0 . 98 10 1 כתוצאה מכך האלקטרונים נעו במסלול מעגלי שרדיוסו 17 ס " מ . הנח כי האלקטרונים נפלטו מהקתודה עם אנרגיה קינטית אפסית . חשב , בעזרת נתונים אלה , את המטען הסגולי , תז / , 6 של האלקטרונים . השווה אותו לערך שמתקבל בעזרת הערכים הידועים של מטען האלקטרון , , 6 ושל מסתו מ . 1 6 . 3 ציין שלוש דרכים לעקירת אלקטרונים ממתכת . . 4 א . הסבר את קיומו של זרם הרוויה באופיין של דיודת ריק . ב . מדוע הזרם בדיודה המופעלת במתח נמוך , נמוך מזרם הרוויה ? ג . מדוע לטמפרטורה גבוהה יותר של הקתודה , מתאים זום רוו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך