בהתפרקות זוהרת במימן חד - אטומי נפלט אור אדמדם - ורוד . כאשר מעבירים אור זה דרך מנסרה ( איור , ( 10 רואים שספקטחם הפליטה המתקבל על מסך מורכב בתחום הנראה מארבעה קווים בעלי צבעים שונים : אדום באורך גל 1 תת , 656 . 3 כחול ב - מ , 486 . 3 ת 1 כחול - _סגול ב - _בתת , 434 . 2 וסגול ב - , 410 . 3 11 ת 1 כמתואר באיור , 11 שבו רשומים בנוסף לאורכי הגל גם שמותיהם - _ז ... 9 " - 6 של הקווים , כפי שניתנו במאה ה - . 19 הערות : . 1 על פי זווית הסטיה של האור בעוברו במנסרה משולשת אפשר לחשב את אורך הגל . . 2 אפשר להעביר את האור דרך סריג , ולפי הזווית לחשב את אורך הגל . כאשר מתבוננים בערכים של אורכי הגל , לא רואים חוקיות המקשרת ביניהם . כזה היה המצב עד שנת . 1885 פיזיקאי שווצרי בשם בלמר ( _16 _^ , 1825 - 1898 _זז , ( . 1701131111 6 _ג 1 כמו קפלר כ - 250 שנה לפניו , היה משוכנע שחוקי הטבע פשוטים , לכן צריך להיות קשר מתמטי פשוט בין הערכים של אורכי הגל . ואכן , הוא הצליח למצוא חוקיות שתאמה לתצפיות , כלומר נוסחה אמפירית , ובשנת 1885 הוא פירסם אותה . הנוסחה נקראת על שמו - נוסחת בלמר : 2 מ י = 1 ג 2 2 ג ( 0 - 2...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך