ציינו בספר " קרינה וחומר כרך ב - מודלים של האור " שמוצק לוהט פולט קרינה . כאשר מעבירים את האור הנפלט ממוצק שהטמפרטורה שלו כמה אלפי מעלות , דרך מנסרה משולשת , מוצאים כי הספקטרום שלו רציף , כמתואר באיור . 9 בספר " קרינה וחומר כרך ב - מודלים של האור " ציינו גם כי כאשר יוצרים התפרקות חשמלית בגז קלוש ( למשל גז מימן , אדי כספית , אדי ברזל ) הגז פולט קרינה ; כאשר מעבירים קרינה זו דרך מנסרה משולשת מגלים כי הספקטרום שלה הוא קווי , וכי הוא אופייני לגז . ספקטרום קווי זה הוא ספקטרום פליטה קווי של הגז , כי הגז הוא זה שפולט את הקרינה . באיור 10 מוצגת דרך קבלת ספקטרום פליטה קווי של גז אטומי מימן . ספקטרה קוויים של גזים שונים מוצגים בפרק ג של הספר " קרינה וחומר כרך ב - מודלים של האור " .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך