קרינה וחומר - כרך ג עדי רוזן קרינה וחומר - כרן ה מודלים של האטום והגרעין עדי רוזן יצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע " ש עמוס דה שליט © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך