7 דן כתב את כל המספרים מ 1 עד . 1 , 000 כמה ספרות הוא כתב ? 8 כמה מספרים דו ספרתיים שסכום הספרות שלהם גדול מ 5 י ֵ ש בסך הכל ֹ ? ( אפשר להעזר בלוח המאה ( . 9 א . המחיר של ספר , מחברת ועט הוא 50 שקלים . המחיר של הספר והעט הוא 45 שקלים . מהו מחיר המחברת ? לוח המשחק "כפל בקביה" ( לעמוד ( 67  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית