תוכן העניינים א . חזרה והעמקה 96 ב . בעיות השוואה - כפל וחילוק 101 ג . בעיות רב שלביות 127 ד . בעיות לא שגרתיות ( בל"ש ) 135 למורה : . 1 מומלץ ללמד פרק זה במקביל ללימוד פרקי מתמטיקה אחרים . . 2 המלצות לדרך הלימוד של בעיות לא שגרתיות ( בל : ( "ש אף שבעיות בל"ש נמצאות בסוף הפרק , מומלץ שלא לדחות את העיסוק בהן לאחר לימוד הפרק כולו , אלא לייחד שיעור לפתרון בעיות מסוג זה לעתים קבועות . מומלץ שהתלמידים יפתרו את הבעיות האלה בזוגות או בקבוצות קטנות , כדי שהם יוכלו לשוחח ביניהם , להתייעץ זה עם זה ולדון בדרכי הפתרון שלהם . לאחר שהתלמידים יפתרו , מומלץ לערוך אתם דיון על דרכי הפתרון . כמו כן אפשר להרחיב את הבעיות - ראו המלצות במדריך למורה . אין חשיבות לסדר פתרון הבעיות . החוברת מלווה במדריך למורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית