1 שטח והקף של מלבנים א . לפניכם מלבן א . מדדו את השטח שלו ביחידת מדה כז ֹ את . השלימו : שטח המלבן . מדדו את ההקף שלו ביחידת מדה כז ֹ את . השלימו : הקף המלבן . ב . סרטטו מלבן אחר ששטחו שו ֶ ה לשטח של מלבן א . כתבו בתוכו את האות ב . השלימו : ההקף של מלבן ב . ג . סרטטו שני מלבנים שונים ששטחם גדול פי 2 מהשטח של מלבן א . כתבו בתוכם את האותיות ג ו ד . השלימו : ההקף של מלבן ג . ההקף של מלבן ד . 2 שערו : לאילו מהתרגילים י ֵ ש תוצאות שוות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית