נושאי הפעילויות : מהי תוצאת התרגיל בקירוב ? האם התוצאה גדולה מהמספר הנתון או קטנה ממנו ? מהו המספר החסר ? 1 בלי לחשב ֵ הקיפו את המספר שנראה לכם הכי קרוב לתוצאה המדיקת ֶ . הקיפו גם את האות שלידו . כתבו את האותיות שהקפתם לפי סדר התרגילים : 2 בלי לחשב ֵ שערו מה צריכה להיות הספרה החסרה בכל תוצאה והשלימו אותה . א | 324 + 825 = 149 ב | 67 ש 4 = 68 | 1 , 872 + 964 = 836 ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית