4 המחיר של אופנים הוא 218 שקלים . כמה צריך לשלם בעבור 4 אופנים כאלה ? תרגיל : תשובה : 5 בחנות היו 7 ארגזים של נורות - בכל ארגז 141 נורות . בשבוע האחרון נמכרו 4 ארגזים של נורות . א . כמה נורות נמכרו בשבוע האחרון ? תרגיל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית