תזכרת : סדר פעלות החשבון הסכם : אם בתרגיל י ֵ ש סוגרים , קדם ֹ פותרים את מה שבסוגרים , אחר כך פותרים כפל וחלוק לפי הסדר , ובסוף פותרים חבור וחסור לפי הסדר . 1 פתרו . א | 3 ש 8 ש 4 = ב | 12 ש 6 : 8 = ג | 20 + 130 ש 4 = ד | 900 - 221 ש 4 = ה | 24 ש 3 + 24 : 3 = ו | ( 300 + 20 ) ש 3 = ז | 500 - ( 200 + 4 ) ש 2 = ח | 7 ש 13 ש 0 ש 2 = | 17 ש 4 - 17 ש 4 = ט 2 כמה משבצות אינן צבועות ? כתבו תרגיל מתאים ופתרו . מתי מתר לשנות את סדר המספרים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית