6 פתרו : | א אילה השחילה 16 חרוזים על כל אחד משלושה חוטים . כמה חרוזים היא השחילה בסך להכ ֹ ? תרגיל : ש נסו לחלק ( לפלג ) את החרוזים לקבוצות כדי לחשב בקלות את מספר החרוזים . כיצד חשבתם ? תרגיל : ב | תלמידי כתות ג' שהשתתפו במסדר הסתדרו ב 4 שורות , 17 תלמידים בכל שורה . כמה תלמידים מכתות ג' השתתפו במסדר ? תרגיל : ש נסו לחלק את התלמידים לקבוצות כדי לחשב בקלות את מספר התלמידים . כיצד חשבתם ? תרגיל : 7 לכל תרגיל צירו מלבן כפל וסמנו את הפלוג . השלימו ופתרו . א | 21 ש 4 = + ב | 32 ש 3 = + ג | 41 ש 2 = + כאן מתאים דף רב . 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית