נושאי הפעילויות : פתרון תרגיל כפל על ידי קפיצות על ישר המספרים האם הציורים שווים ? מגיעים למאה בדרכים שונות פתרון תרגיל חילוק על ידי קפיצות על ישר המספרים 1 סמנו קפיצות שוות על ישר המספרים . גדל ֹ הקפיצה : 2 2 א | גדל ֹ הקפיצה : 4 ב | גדל ֹ הקפיצה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית