נושאי הפעילויות : ישר המספרים - עשרות ומאות שלמות עיגול מספרים 1 כתבו את העשרות השלמות הקרובות ביותר למספר הנתון . 2 כתבו את המאות השלמות הקרובות ביותר למספר הנתון . 3 כתבו לכל מספר את המאות השלמות ואת העשרות השלמות הקרובות לו . אתם יכולים להעזר בציור של ישר מספדים . 328 העשרות השלמות הקרובות המאות השלמות הקרובות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית