נושא הפעילויות : זיהוי שברים בצורות שונות 1 דכל סעיף הצורה המצי ֶ רת היא השלם . כתבו את השבר המתאים לחלק הצבוע דצבע כחל ֹ . מומלץ לערוך דיון : השטחים הצבועים בסעיפים א ו ג שווים זה לזה . אם כן , מדוע השברים המתאימים להם שונים ? מומלץ לערוך דיון : השטחים הצבועים בסעיפים ה ו ו שונים בגודלם . אם כן , כיצד ייתכן שמתאים להם אותו השבר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית