נושאי הפעילויות : חלוקת שלם לחלקים שווים השוואת שברים חלוקה של כמה שלמים לחלקים שווים מהו השלם ? 1 לפניכם ארדע קבוצות של ילדים . כל הקבוצות קדלו עוגות שוות דגדלן - עוגה אחת לכל קבוצה . כל עוגה חלקו שו ֶ ה דשו ֶ ה דין ילדי הקבוצה . א . דאיזו קבוצה קדל כל ילד ֶ את פרוסת העוגה הגדולה דיותר ? ב . דאיזו קבוצה קדל כל ילד ֶ את פרוסת העוגה הקטנה דיותר ? הסדירו : 3 א . גזרו את הרצועות המשדצות מדף גזירה 4 ( עמוד . ( 107 ב . נסו לקפל את הרצועות לחלקים האלה : - חמשה חלקים שוים - שבעה חלקים שוים - עשרה חלקים שוים שימו לב איזו רצועה כדאי לבח ֹ ר לכל חלקה . ג . כתבו על דל חלק שהתקדל את השבר המתאים לו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית