תוכן העניינים א . הכרת שברים יסודיים 62 ב . זיהוי שברים יסודיים 75 ג . חלק מכמות 79 ד . שברים בצורות 84 אבזרים לפרק : דפי גזירה 2-5 ( בסוף החוברת , עמודים ( 103-109  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית