נושאי הפעילויות : בדיקת התוצאה של תרגיל חילוק כשבתוצאה אין שארית בדיקת התוצאה של תרגיל חילוק כשבתוצאה יש שארית 1 א . הנה תרגיל פתור : צירו ציור מתאים ( ציור דקצור של מצלעים או של קפיצות על ישר המספרים . ( ב . כתבו תרגיל שרשרת המתאים לציור שצירתם : ש + = 2 השלימו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית