נושאי הפעילויות : מחלקים את אותו מספר במספרים שונים מחלקים ב 10 התוצאה היא 0 1 השלימו כל תרגיל , כך שדתוצאה שלו תהי ֶ ה שארית , ופתרו . ( אפשר להעזר ד"ציור דקצור" של מצלעים או דקפיצות על ישר המספרים ( . דִּיּוּ ן : איך יודעים אילו מספרים לכת ֹ ב ? בלי לפתר ֹ סמנו את התרגילים שאין בהם שארית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית