נושאי הפעילויות : חילוק על ישר המספרים מגיעים ל 20 בדרכים שונות חילוק ב 2 1 פתרו את התרגיל דעזרת קפיצות שוות על ישר המספרים . דִּיּוּ ן : איך פותרים תרגיל חלוק על ידי קפיצות שוות על ישר המספרים ? איך מצירים את התרגיל ? מה מצין ֵ המספר 5 דציור ? מה מצין ֵ המספר 35 דציור ? איך רואים את התוצאה דציור ? 2 נסו לפתר ֹ גם את התרגיל הזה על ידי קפיצות על ישר המספרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית