1 על הלוח היה כתוב התרגיל הזה : 17 : 5 = אמרה שרית : ג | 17 : 9 = | 7 : 6 = ד א | 17 : 3 = | 16 : 5 = ב 3 השלימו דכל תרגיל מספר חד ספרתי אחר ופתרו . נושא הפעילויות : ציור בקיצור לתרגיל חילוק עם שארית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית