תוכן העניינים א . חילוק שלא בתחום לוח הכפל ( על ידי פילוג ) 6 ב . תרגיל שרשרת ( למצולעים שלמים ושארית ) 21 ג . חילוק עם שארית ( על ידי בניית מצולעים ) 31 ד . חילוק עם שארית ( בעזרת "ציור בקיצור 36 ( " ה . חילוק עם שארית ( על ידי קפיצות שוות על ישר המספרים ) 40 ו . סיכום והעמקה 44 ז . בדיקת התוצאה של תרגיל חילוק 49 אבזרים לפרק : דף גזירה - 1 כרטיסי מטבעות ( בסוף החוברת , עמוד ( 101 מספר גדול של קיסמים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית