ח ִ›› ק ע ִ ם › א ְ ֵ› ית י › › ר ה ַ מס ְ›› ים ›› ב ָ› ים יס › ד ִ› ים ע ִ גול מ ִ ס ְ›› ים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית