תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : כמויות שאפשר לספק באריזות של 25 , 100 ו 20 עוגיות אותן כמויות באריזות שונות - ייצוג על ישר המספרים עם המורה לאחר שנה מצלחת יצרו במפעל העוגיות כמיות גדולות של עוגיות . במפעל החליטו לארז את העוגיות בשלוש אריזות כאלה : 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית