תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : לוח האלף ייצוג תרגילי חיבור ותרגילי חיסור במאות שלמות על ישר המספרים הדביקו את שני החלקים של לוח האלף שבמארז האבזרים . 1 כל תלמיד בכתה קבל משימה - לצבע מספרים בלוח האלף שלו , כל 100 מספרים בצבע שונה . א . בכמה צבעים השתמש מי שצבע את כל המספרים ? ב צבעים . השלימו : ב 1 , 000 יש כמה ? מאות . ב . יצחק השתמש ב 4 צבעים . מהו המספר האחרון שצבע ? כתבו תרגיל מתאים : ג . יעקב צבע 700 מספרים . בכמה צבעים השתמש ? ב צבעים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית