תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : פתיחה אורזים עוגיות בעזרת לוח מספרים אורזים עוגיות בעזרת קפיצות על ישר המספרים משתמשים באריזות של 25 עוגיות ובאריזות של 10 עוגיות במפעל העוגיות החליטו להשתמש באריזות של 25 עוגיות ושל 10 עוגיות . ( כלומר , אין משתמשים באריזות של 6 עוגיות ( . 1 עם המורה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית