תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : הכרת מפעל העוגיות כמויות שאפשר לספק באריזות של 10 עוגיות בלבד כמויות שאפשר לספק באריזות של 6 עוגיות בלבד כמויות שאפשר לספק בצירוף אריזות של 10 עוגיות ושל 6 עוגיות עם המורה מפעל העוגיות היום נכיר את מפעל העוגיות החדש שנפתח באזור התעשיה של עירנו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית