22 חפשו את המספרים האלה על ישר המספרים שהכנתם : . 160 , 140 , 100 , 50 מה משתף לכלם ? כתבו עוד מספרים כאלה : 23 השלימו את הסדרה בקפיצות של . 10 24  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית