בחנות "טוב לי ושמח" פתרו במחברת . א | רנה קנתה צעצוע אחד . היא שלמה בשטר של ש"ח 100 וקבלה עדף פחות מ ש"ח 50 . מה היא קנתה ? הסבירו . ב | אמא של הדסה קנתה הפתעות ליום ההלדת . היא קנתה 6 מכוניות ו 7 כדורים . כמה היא שלמה ? ג | יוסי רוצה לקנות גם את הרובוט וגם מטוס להרכבה , ויש לו . ש"ח 80 האם יספיק לו הכסף ? הסבירו בעזרת חשוב מתאים . ד | סבא יצחק קנה לנכדיו מתנות ב ש"ח 42 . מה הוא קנה ? כתבו אפשריות שונות . כתבו חשוב מתאים ליד כל אפשרות . ה | מנשה קנה כמה צעצועים מאותו הסוג ושלם ש"ח 56 . מה הוא קנה ? כתבו אפשריות שונות . כתבו חשוב מתאים ליד כל אפשרות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית