תקציר מהמדריך למורה נושא הפעילות : תרגול סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שחקו במשחק : מספרים בשרשרת ( לשני משתתפים . ( אבזרים לוח משחק ( בעמוד הבא ) שלוש קוביות משחק ועליהן מדבקות של מספרים : - קובייה שעל פאותיה המספרים 3 , 3 , 2 , 2 , 1 , 1 - קובייה שעל פאותיה המספרים 4 , 3 , 2 , 2 , 1 , 0 - קובייה שעל פאותיה המספרים 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 שני כלי משחק הוראות המשחק בלוח המשחק יש מסלול של מספרים שתחילתו במבצר הכחול ( המספר ( 0 וסופו במבצר האדום ( המספר . ( 60 במסלול יש גם חמש ערים ( העשרות השלמות . ( לפני תחילת המשחק יש לסמן בעיפרון שלושה קווים אלכסוניים המשמשים קיצורי דרך . לדוגמה : מותחים קו בין 3 ל , 17 בין 29 ל 33 ובין 48 ל . 55 כל משתתף יוצא מנקודת ההתחלה - המבצר הכחול .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית