תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : פתרון תרגילים שיש בהם פעולות שונות לפי ההסכם שקודם פותרים כפל וחילוק לפי הסדר ואחר כך חיבור וחיסור לפי הסדר יישום של כללי סדר הפעולות בבעיות מילוליות ובתרגילים 1 א . כמה עגולים יש בציור ? ב . כמה משלשים יש בציור ? כתבו תרגיל מתאים : × ג . כמה צורות יש בציור בסך הכל ? כתבו תרגיל מתאים : תרגיל מתאים לחשוב מספר הצורות בסך הכל הוא . 3 + 4 × 5 כדי לפתר ֹ את התרגיל הזה - קדם פותרים כפל ואחר כך חבור :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית