2 ארבעה אנשים קנו במרכול . לפניכם המחירים של המצרכים שקנה כל אחד מהם - חשבו בדרך הנוחה לכם את הסכום ששלם בסך הכל . בתרגילי חבור מתר לשנות את סדר המספרים . 3 שנו את סדר המספרים בתרגילים כדי שיהיה לכם קל יותר לחבר אותם ופתרו . כדאי לכת ֹ ב תוצאות בינים כדי להקל את החשובים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית