תקציר מהמדריך למורה נושא הפעילויות : פתרון תרגילי שרשרת שיש בהם פעולות כפל וחילוק בלבד , ללא סוגריים , לפי ההסכם שתרגילים כאלה פותרים משמאל לימין לפי הסדר איך פותרים תרגילים שיש בהם פעלות כפל וחלוק בלבד ? נכיר הסכם נוסף במתמטיקה : תרגיל שיש בו פעלות כפל וחלוק בלבד , ללא סוגרים , פותרים משמאל לימין לפי הסדר . פתרו כל תרגיל לפי הסדר . כדאי לכת ֹ ב תוצאות בינים כדי להקל את החשובים . ה | 24 : 6 × 0 = ו | 5 × 6 : 6 = ז | 60 : 10 × 1 = | 3 × 5 : 3 : 5 = ח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית