תוכן העניינים א . סוגריים ( חזרה ) 24 ב . לפי הסדר ( חיבור וחיסור ) 26 ג . לפי הסדר ( כפל וחילוק ) 29 ד . מתי מותר לשנות את הסדר ? 30 ה . כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור 37 ו . משחק : מספרים בשרשרת 48 שוב חישוב 50  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית